Redda livet til nyfødde Kristian

Kristian ville ikkje ha kome levande til verda utan lokalsjukehuset på Voss. Også mora sitt liv hadde vore i fare.