Næringslivet og kulturen

Det er utvilsomt en viktig og interessant sak BT nå på ny har tatt opp vedrørende potensialet for økt samarbeid mellom byens nærings- og kulturliv - som i virkeligheten er en og samme sak.