Sterkere kollektivsatsing i Bergen

I Bergen er mangelen på fremkommelighet for kollektivtrafikken særlig synlig. Jeg vil understreke dette, fordi fremkommelighet er like viktig som takstnivået.