Kryvi og rovdyra

Eg vil gjerne koma med ein kort kommentar til innhaldet i intervjuet med professor Kryvi som stod på trykk i BT 14. januar.