Hardangerbrua som «problem»

Som styreleiar for Hardangerbrua as gler det meg sjølvsagt at Stortinget har slutta seg til at det skal gjennomførast ei konsekvensutgreiing for bruprosjektet, skriv Magnar Lussand, styreleiar i Hardangerbrua A/S.