Åpner skolen for andre fagfolk

Sosialarbeidere, musikere og gårdbrukere kan gjøre god nytte for seg i skolen, men ikke overta elevene.