Inngang til "Norges andre nasjonalgalleri"

Under Festspillene i år 2000 fant det sted en begivenhet av høyeste rang i vår by. Bergen Billedgalleri kunne åpne sine dører og ønske publikum velkommen i eget hus.