- Styrt av fundamentalistar

Det ekskluderte medlemmet Ragnar Ruden meiner at Holy Riders blir styrt av fundamentalistar.