Naivt om klimaforskningen

Man kan få inntrykk fra R. Vossgård sitt debattinnlegg «CO2 og klimahysteriet» i BT 5.1. at han mener han er mer skikket som klimaviter enn de han refererer til som «de salige» klimaforskerne.