Gravalvorets diktatur

Eg har gjennomført mitt første politiske foredrag på 13 år. Nå sit eg og undrar meg over velvillig medieomtale. Det gir stoff til refleksjonar om tilhøvet mellom politikk og media. Spesielt har eg lært noko om Arbeidarpartiets forhold til media.