Barnevernet trenger både penger og kompetanse

Barnevernet trenger en holdningsendring står å lese i Bergens Tidende 22. oktober.