Tvilsom sak mot tobakk

Advokat Harald Stabell har i desember i fjor avgitt en utredning til Hordaland fylkeskommune og anbefaler søksmål mot tobakksindustrien. Det de færreste har fått med seg er at advokaten til tross for sin anbefaling om søksmål, på flere punkter har gitt uttrykk for sterk tvil om muligheten for at fylkeskommunen kan vinne et slikt søksmål.