Staten anker ikke bro-dom

Statens vegvesen anker ikke dommen fra byretten der seks familier ved Osterøybrua ble tilkjent 857.000 kroner i erstatning.