Tanker om Morgensol

I et intervju i Bergens Tidende, kommenterer byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen avvisningen av kravet om unnskyldning og erstatning for tapt barndom, og mer eller mindre ødelagte liv, som to kvinner fremmet overfor Bergen kommune.