Kunstig åndedrett

Ap-regjeringen er i disse dager i ferd med å legge frem forslag over hvilke arbeidsoppgaver fylkeskommunen skal ha fremover. Sykehusene skal som kjent over til staten og som «kompensasjon» for dette skal fylkeskommunen tilføres nye oppgaver.