• UTVISER BARN: Norsk praksis i flere utvisningssaker er lovstridig. Vi har ingen unnskyldning for at vi ikke etterlever Barnekonvensjonen bedre enn vi gjør, skriver Geir Kjell Andersland. FOTO: ARKIVFOTO: JAN TOMAS ESPEDAL, SCANPIX

Norge bryter barnekonvensjonen

Norske utlendingsmyndigheters praksis i utvisningssaker er i strid med barnekonvensjonen og barns grunnleggende menneskerettigheter. Det slo dommene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og norsk Høyesterett fast 28.06.