Berettiget mistanke

USA har ikke bevist at Iran har et atomvåpenprogram. Men Iran har en president som holder liv i mistanken.

IAEA, Det internasjonale atomenergibyrået, gjentar at det ikke har funnet konkrete bevis på at Iran har eller har hatt et atomvåpenprogram. Dette er IAEAs svar på en ny runde påstander i amerikanske media om at et program eksisterer, og at IAEA prøver å dekke over det. Bush-administrasjonen ødela USAs troverdighet når det gjelder påstander om hva andre land har av farlige våpen, og amerikanske media spredde sannheten slik George W. Bush så den. Barack Obama skal få slite med å utbedre skaden. Han har påtatt seg jobben.

Men heller ikke Obama frikjenner Iran fra all mistanke, og han står ikke alene. Iran er fortsatt en FN-sak, og de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet samt Tyskland prøver å forhandle med regimet i Teheran. Landet tilbys økonomisk utbytte mot at det utvetydig godtgjør at det ikke forsøker å bli en militær atommakt. Et sivilt program, og Iran hevder at det kun dreier seg om det, må innrettes slik at det ikke kan konverteres til et militært.

IAEAs utspill denne uken er ikke FN-organets slutterklæring om Iran. Byråets mangeårige generaldirektør, Mohamed ElBaradei, har i intervjuer selv påpekt tvetydigheten som det iranske regimet spiller på. Regimet benekter militære planer, men lar det henge i luften at Iran kan om det vil. Og Iran har ambisjoner som stormakt, da har atomstatus pleid å være måten å oppnå den på.

Iran har altså et motiv, og har også evnen, gitt tid. Men har det viljen, gitt bråket som følger med? Det er her noen tror og andre tviler, sterkt. Det er ikke godt nok. FNs oppgave er å skape klarhet, og Irans plikt er å bidra til den. I stedet er det slik at hver gang president Mahmoud Ahmadinejad taler om sivil kjernekraft, er det som om vi hører noe annet. Det er prisen Iran betaler for å ha Ahmadinejad som president. I en tale fredag kalte han igjen jødeutryddelsen en løgn. Men Israel finnes, og Israel må vekk, fastslo Ahmadinejad ved universitetet i Teheran. Sånn kan man håne landets ungdom under utdannelse, så vel som resten av verden.

Atomvåpen hører fortiden til, sier Ahmadinejad til den amerikanske fjernsynsstasjonen NBC. Han ser frem til en ny forhandlingsrunde med sekslandsgruppen. Det er det eneste som skjer, at man snakker og snakker. Vi skal altså ikke tro enhver påstand fra USA om Irans hensikter. Men vi trenger en gyldig slutterklæring fra IAEA, og den kan bare Iran bidra til.