Gaten med de mange navn

Sutarestretet, Skredderstretet, Adelgade, Hospitalsgaden, Christies Gade, Portgaden — de er alle sammen våre dagers Kong Oscars gate.