Norge og USA

USAs ambassadør John Doyle Ong utdypet kritikken av Norge for sviktende støtte når USA ber om hjelp som han uttrykte det i sin tale den 13. mars.