Krav til oppførsel

Kjøkkelvik Båtlag drives etter dugnadsprinsippet. Investeringer og utgifter fordeles etter et sinnrikt og centimeter-rettferdig system.