Alle vil ha motorsag

Salet av motorsager er tredobla denne vinteren. Folk går mann av huse for å skaffa seg billegare oppvarming enn straum.