Det personlige aldershjemmet

Det er positivt at Bergens Tidende og pårørende setter et kritisk blikk på eldreomsorgen. Når forholdene settes under lupen, bør imidlertid de faktiske forholdene komme frem.