Telavåg - terror og hevn

Hendingene i Telavåg for 61 år siden vekker fortsatt interesse og debatt. Det ser vi til stadighet, og senest ved to oppslag i BT henholdsvis den 5. og den 7. mai.