Må bybanen gå på skinner?

Norge er verdenskjent for sin kompetanse på bergteknikk gjennom sine lange tunneler og fjellhaller, lokalt representert ved Ulrikstunnelen og flere veitunneler.