Kartlegger prostitusjon i Bergen

Hvem er de prostituerte kvinnene? Hvorfor selger de seksuelle tjenester? Hva trenger de hjelp til? Gjennom et unikt prosjekt skal Kirkens Bymisjon kartlegge all prostitusjon i Bergen.