Et institutt for medieofre

Det ser ut til at vi om ikke lenge får et institutt som skal arbeide med medieforskning og samtidig være en nødtelefon for mennesker i medienes søkelys.