Skreiv seg ut av sorgprosessen

Tapet av den 23-årige sonen kom som eit sjokk på Wenche Marie Eriksen. Han sovna inn heime, det var ingen tilbod om krisehjelp. Først fem år etter har ho kome seg ut av sorgprosessen, mest med eiga hjelp.