Høyre vil styre Bergen

Senterpartiets 2. kandidat, Geir Pollestad, mener at Høyre bør klargjøre hvem av Herman Friele eller Monica Mæland partiet vil prioritere hvis det blir maktskifte i Bergen.