Høy luftforurensning - økte bompenger

I Handlingsplan mot luftforurensning går byrådet inn for å vurdere økte bompenger på dager med høy luftforurensning og rushtidsdifferensiering.