Nei til eigedomsskatt i Os

Ved kommunevalet i 1999 var eigedomsskatt eit stridstema. Frp og Høgre var klår på at dei ikkje ville innføra eigedomsskatt i kommunen, medan SV og Ap gjekk inn for denne urettferdige ekstraskatten.