Strømpriser og logikk

Vi ser at enkelte stadig hevder i mediene at vi må bygge gasskraftverk for å få ned strømprisene. Det er en myte at det vil gi billigere strøm.