Effekt av sprøyterom?

«Grundig studium frå Sydney viser at sprøyterom for narkomane har ein gunstig effekt», sier BT på lederplass 4. august.