Gamle Bergen flyttes ...

Jo da, Ole Warberg er en handlingens mann. En reiselivsdirektør med et stort blikk på Bergen.