Regnet seg til matteseier

Niendeklassingene ved Strandebarm skule og Luster ungdomsskule har regnet seg til seier. De ble fylkesmestre i mattekonkurransen KappApbel.