Regjeringens politikk virker

Etter at statsbudsjettet ble vedtatt, er renten blitt redusert fra 7 til 4 prosent.