Regneferdighetene i Utdanningsforbundet

I Bergens Tidende 25. september prøver siviløkonom og bedriftsrådgiver Ellbjørn Gundersen å ta meg i skole på grunn av manglende regneferdigheter.