Ansvaret for skolebygg

BTs artikkel 4.9. antyder at Utdanningsforbundet fritar kommunene for dette ansvaret. Det gjør vi selvsagt ikke.