Skansedammen i fåre

Pressa melde i dagane like fyre jol at eldsjeler i lokalmiljøet gjeng sterkt imot å ofra Skansedammen.