Tid for nytenkning

Vi har nå i flere måneder sett hvordan kraftprisene har steget og steget. Bakgrunnen er sammensatt. Lite nedbør over lang tid og tidlig vinter er to sentrale faktorer, men det langt flere momenter som har forårsaket rekordprisene.