«Tilfellet Mangersnes» - og kyrkjeleg maktkultur

Johan Fredrik Kroepelien, heretter JFK, svarar 29.9. i BT på tidlegare artiklar om kyrkjekultur i Bergen sentrum.