Velgerforakt

Vårt demokrati er et indirekte folkestyre, og basert på at folket delegerer sin makt til valgte representanter. Kandidatene inngår en slags kontrakt med velgerne om å ivareta visse interesser, prioritere på en bestemt måte og en sjelden gang, for eksempel garantere en skoles fortsatte eksistens.