Gir reforma ein sjanse

Politimeister Rolf B. Wegner trur at Reform 2000 kan bli vellykka, sjølv om han forlet Bergen.