Bergenske - storrederiet som forsvant

I salen på Børsen fredag 12. desember 1851 satt en krets av byens borgere og kjøpmenn. På agendaen sto stiftelsen av Det Bergenske Dampskibsselskab. Selskapet fikk leve til 1988. Da ble det slaktet.