Ap sviktar dei eldre

Arbeiderpartiet og regjeringa har i iveren etter å markera nye satsingsområde, funne at det ikkje lenger er nødvendig å satsa på fornying og utvikling av gode og tenlege tilbod til eldre.