Selvskudd fra Frp

Viser til innlegg av Liv Røssland (Frp) i BT 30.9., under tittelen Bomskudd.