Altfor seine konserter

Igjen har jeg en sak jeg vil påpeke når det gjelder konsertarrangementer i Bergen.