Strandsona og lokaldemokratiet

Kan lokalpolitikarane forvalte natur til anna enn utbygging?