BKK Nett

NT har i BT 17.11. et innlegg som vi oppfatter som et tilsvar på vårt svar til SH i forrige uke. NT har satt seg godt inn i vår virksomhet, men det er likevel behov for å påpeke et par ting.