Kommunalt underskudd

Hvordan kan Bergen kommune komme i slikt uføre med underskudd på 1 milliard kroner. Vi skattebetalere forlanger å få vite årsaken.