Tallenes tale

Nå ønsker KrF en oversikt over hva skilsmisser «koster» samfunnet, og stortingsrepresentant Dagrun Eriksen sier til mediene at dette bør gjennomføres for å ha begrunnelse for å gjennomføre ulike skilsmisseforebyggende tiltak.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 19 år gammel

Dette føyer seg pent inn i rekken av forslag fra KrF rettet mot enkeltindividers rett på familieområdet.

Jeg har forslag til andre regnestykker, om det er slik at KrF nå ønsker å trå til for vanskeligstilte. Det første er regnskap over hva vold/overgrep innen ekteskapet koster det norske samfunn. Her forplantes problemene overfor barn, kriseapparat, sykemeldinger, behandlinger m.m. Tallfest dette for så å bruke sluttsummen som argument for å øke bevilgningene til krisesentrene og incestsentrene.

Deretter bør det settes tall på alle samfunnsomkostningene ved arbeidsledigheten og dårlig økonomi som følge av lave/nedkortede støtteordninger, som dagpenger, midlertidig uførepensjon, barnetillegg m.m.. Se på hva svak økonomi fører til av sykdommer, sosial utestengelse for barn og liknende. Se på hvordan svak økonomi i seg selv er sykdomsfremkallende, og at mennesker under attføring og uførepensjon blir sykere pga. en tøff livssituasjonen. Bruk regnskapet til å heve stønader til syke, og innse at sykdom ikke kan motiveres bort ved økonomisk straff (som f.eks. den midlertidige uførepensjon KrF har vedtatt).

Tallfest kostnadene ved omleggingen av den nye bidragsordningen. Se på sykemeldinger, oppblomstring av konflikter som går ut over foreldre og barn, utgifter til å følge saken opp ved trygdeetaten, samt økonomiske problemer for barnefamilier og økning av sosialhjelp. Også økte henvendelser til familievern og rettsapparat, samt mange millioner til administrative utgifter. Feilbehandlete saker blir også behandlet i Forbrukerrådet, advokater og Sivilombudsmannen. Når man ser på de økonomiske konsekvenser av politikernes reform her, bruk resultatet til å støtte opp om familier med fattige aleneforeldre, så barna får delta i et normalt liv.

Og når det gjelder det forskningsmessige i dette. Hvordan kan man i et slikt regnskap kunne vurdere for eksempel om sykemeldingsgrunn etter skilsmisse kommer av selve skilsmissen eller forhold i ekteskapet? Det samme gjelder barns atferd. Hvordan kan man i et slikt regnskap skille mellom de problemene barnet fikk som følge av forhold mens foreldrene var gift, og som nå kommer frem etter endelig brudd? Mennesker er slik innrettet at man kan klare å holde seg oppreist i vonde situasjoner fordi man ser en løsning. Når denne kommer, som for eksempel en skilsmisse i et vanskelig forhold, så er man trygg nok til å slippe reaksjonene løs. Hvordan skal KrF kunne finne den virkelige grunnen til sykemelding, barns problemer og liknende? Det var utrolig nok at KrF i familiemeldingen kom med sanksjon mot barn av aleneforeldre, ved å nekte dem ekstra barnetrygd før mekling var gjennomført (og ikke minst diskriminerende fordi det ikke ble foreslått liknende økonomisk straff for samværsforeldre som ikke stiller til mekling), men det kommer visst stadig mer.

Kari Reine, styremedlem i Aleneforeldreforeningen

Publisert: